...

Rosdi Ismail

397
Articles
0
Followers
0
Following

FOLLOWERS
397
TOTAL STORIES WRITTEN
CATEGORIES
Insan & Komuniti
165
Seni & Sukan
160
Kampus & Pendidikan
38
Alam & Sains
19
Selera & Santai
9
USER REACTIONS
Like
10,436
Exaggeration
4,098
Sad
171
Funny
3,477
Angry
86
Smile
0
VoteUp
0
VoteDown
0
VoteUp
0

About Me
Berpengalaman sebagai pemberita bersama Berita Harian (BH) bermula pada tahun 1985 hingga 2017. Pada tahun 1991, diserapkan dalam unit penyunting BH di Bangsar, Kuala Lumpur. Kemudian, pada tahun 1997 dipindahkan ke unit pendidikan BH sebagai penyunting
  • Date of Birth : 01/01/1964

AMA

More AMA

130,826
Page views
38,927
Page views
13,835
Page views
4
6,769
Page views
5
564
Page views
6
335
Page views
7
257
Page views
8
67
Page views
9
67
Page views
10
47
Page views

Copy Link: