...

KUIPs Corp Comm

17
Articles
0
Followers
0
Following

FOLLOWERS
17
TOTAL STORIES WRITTEN
CATEGORIES
Kampus & Pendidikan
16
Seni & Sukan
1
USER REACTIONS
Like
212
Exaggeration
213
Funny
233
Sad
0
Angry
0
Smile
0
VoteUp
0
VoteDown
0
VoteUp
0

About Me
Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) ditubuhkan pada 17 Jun 2013 dengan pengambilan pertamanya pada 15 Mei 2014 dengan jumlah pelajar seramai 61 orang untuk dua program pengajian, iaitu Asasi Muamalat dan Diploma Perbankan Islam. Boleh emel: kuips.corpcomm@gmail.com
  • Date of Birth : 09/02/2013

Top stories of the week

More Stories

More Stories

AMA

More AMA

499,578
Page views
378,455
Page views
340,642
Page views
4
184,809
Page views
5
154,879
Page views
6
74,391
Page views
7
4,428
Page views
8
3,928
Page views
9
1,353
Page views
10
1,057
Page views

Copy Link: