...

Rosdi Ismail

223
Articles
0
Followers
0
Following

FOLLOWERS
223
TOTAL STORIES WRITTEN
CATEGORIES
Gaya Hidup
123
Kisah Insan
67
Alam Canggih
16
Menara Gading
9
Selera Santai
8
USER REACTIONS
Like
6,137
Exaggeration
1,797
Sad
141
Funny
1,226
Angry
73
Smile
0
VoteUp
0
VoteDown
0
VoteUp
0

About Me
Berpengalaman sebagai pemberita bersama Berita Harian (BH) bermula pada tahun 1985 hingga 2017. Pada tahun 1991, diserapkan dalam unit penyunting BH di Bangsar, Kuala Lumpur. Kemudian, pada tahun 1997 dipindahkan ke unit pendidikan BH sebagai penyunting
  • Date of Birth : 01/01/1964

1,243,594
Page views
445,193
Page views
273,137
Page views
4
248,407
Page views
5
194,916
Page views
6
160,246
Page views
7
151,170
Page views
8
115,840
Page views
9
100,283
Page views
10
99,085
Page views

Copy Link: