...

Sahbulah Mohamad Darwi

22
Articles
0
Followers
0
Following

FOLLOWERS
22
TOTAL STORIES WRITTEN
CATEGORIES
Alam & Sains
5
Kampus & Pendidikan
5
Insan & Komuniti
3
Politik & Negara
3
Agama
2
USER REACTIONS
Like
137
Exaggeration
68
Sad
7
Funny
62
Angry
6
Smile
0
VoteUp
0
VoteDown
0
VoteUp
0

About Me
Pernah berkhidmat selama 13 tahun dengan akhbar arus perdana tempatan sebagai wartawan dan Ketua Biro. Kini bertugas sebagai pengurus dalam bidang industri media.
  • Date of Birth : 12/05/76

Top stories of the week

More Stories

More Stories

AMA

More AMA

475,918
Page views
370,395
Page views
322,148
Page views
4
175,153
Page views
5
152,072
Page views
6
69,092
Page views
7
4,428
Page views
8
3,920
Page views
9
1,353
Page views
10
1,057
Page views

Copy Link: